مستمری ازکارافتادگی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 24 اسفند 1388 ساعت 12:05

حمايت مستمراز بيمه شدگاني كه درمعرض آسيبهاي جسمي ومالي قرارميگيرند يكي از مهمترين كاركردهاي نظام بيمه هاي اجتماعي است .چنانچه براثرحادثه يا بيماري، قدرت بيمه شده براي ادامه كار كاهش يابد ونتواند درآمد قبلي خودراكسب كند، سازمان تامين اجتماعي وي را تحت پوشش حمايتهاي خود قرارميدهد

شرايط لازم براي درخواست مستمري از كار افتادگي :   سازمان تامين اجتماعي تمامي بيمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه در مقابل حوادث ناشي از كار ، مورد حمايت قرار ميدهد، چنانچه بيمه شده اي بر اثر حوادث غير ناشي از كار و يا بيماري عادي، آسيب ديده و توانائي خود را حسب نظر كميسيونهاي (پزشكي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي ) بصورت كامل از دست بدهد ، درچارچوب قانون وبا احراز شرايط قانوني مورد حمايت قرار خواهد گرفت. در اين صورت مستمري ، تنها به بيمه شده اي تعلق ميگيرد كه ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي كلي حداقل داراي يك سال سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان باشد وظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري مورد بحث داراي حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه باشد.  

نحوه رسيدگي به خواست هاي مستمري از كار افتادگي :   بيمه شده اي كه طبق نظر پزشك معالج ، توانائي خود را بصورت كامل و يا جزئي از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمين اجتماعي ، به كميسيون پزشكي معرفي خواهد شد. اين كميسيون پس از معاينه بيمه شده و بررسي سوابق پزشكي وي نسبت به صدور رأي با تعيين درصد ازكارافتادگي اقدام مي نمايد و مراتب را به شعبه ذيربط اعلام مي كند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرايط قانوني ، حكم برقراري مستمري براي او صادر شود.     اگر درصد ازكارافتادگي بيمه شده بين 10 تا 33 درصد باشد و بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار، دچار آسيب شده باشد ، استحقاق دريافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت .     اگر ميزان كاهش توانائي انجام كار بيمه شده بر اساس نظر كميسيون پزشكي بين 33 تا 66 درصد باشد ، در صورتيكه صدمه وارده به بيمه شده براثرحوادث ناشي از كار باشد ، ازكارافتاده جزئي شناخته ميشود.     اگر بيمه شده طبق نظر كميسيون پزشكي 66 درصد يا بيشتر از 66درصدتوان كاري خود را ازدست داده باشد، چه اين صدمه بر اثر حادثه ناشي از كار باشد ، چه براثرحوادث و بيماريهاي عادي باشد،بيمه شده ازكارافتاده كلي شناخته ميشود.

نحوه محاسبه ميزان مستمري از كار افتادگي كلي :   ميزان مستمري ازكارافتادگي كلي بيمه شدگان تأمين اجتماعي با سابقه پرداخت حق بيمه و مزد يا حقوق بيمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري بستگي مستقيم دارد.
ميزان مستمري ازكارافتادگي كلي بيمه شده ، ازطريق ضرب كردن 30/1 ( يك سي ام ) مزد يا حقوق بيمه شده در سنوات پرداخت حق بيمه وي محاسبه ميشود. كه در هر حال ، مستمري تعلق يافته به بيمه شده ازكارافتاده كلي نبايد كمتر از ميزان حداقل مستمري در سال مورد نظر باشد.

نحوه محاسبه ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي :   ميزان مستمري ازكارافتادگي جزئي از طريق ضرب كردن درصد ازكارافتادگي بيمه شده در مبلغ مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي وي محاسبه ميشود.

نحوه محاسبه ميزان غرامت مقطوع نقص عضو :   ميزان غرامت مقطوع نقص عضو نيز معادل 36 برابر مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي ضربدر درصد ازكارافتادگي است . مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو بطور كلي به بيمه شده پرداخت ميشود.   تعريف مزد يا حقوق متوسط ماهانه (براي محاسبه ميزان غرامت)   در تمام موارد ، مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق مبناي كسر حق بيمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري( منجر به ازكارافتادگي) ، ضربدر 30 ، تقسيم بر روزهاي كاركرد بيمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري( منجر به ازكارافتادگي)

مدارك لازم براي برقراري مستمري ازكارافتادگي :     نظريه كميسيون پزشكي بدوي يا تجديد نظر     تصوير شناسنامه     تصوير كارت ملي بيمه شده و افراد تحت تكفل     تصوير سند ازدواج

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 22 اسفند 1389 ساعت 05:45
 

اوقات شرعیخدمات الکترونیک


سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان

سامانه اینترنتی کاریابی آنلاین

سامانه پاسخگویی اینترنتی مسئولین

رزرو اینترنتی هتل

خرید اینترنتی بلیت اتوبوس

خرید اینترنتی بلیت قطار

پرداخت الکترونیکی قبوض

رهگیری مرسولات پستی

وضعیت راههای کشور

پرداخت الکترونیکی قبوض جریمه

خرید و فروش اینترنتی خودرو

تقویم فارسی

 
پنجشنبه
1393
فروردین
28
 

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان آنلاین داریم